האימון בחינוך

חינוך הוא תהליך המאפשר למעורבים בו להתפתח ולהתקדם בהתאם לרצונם וליכולתם האישית.
חינוך אינו מצטמצם במה שלומדים בבית הספר אלא הוא תהליך המתקיים בין המעורבים בו - מורים, תלמידים והורים. הסדנאות שלנו משלבות את שלושת הגורמים הללו כדרך לפיתוח גישה שונה ואפקטיבית בחינוך ילדים ונוער.

יתרון נוסף בסדנאות למורים ולהורים הוא בהיבט האישי-הגשמתי שלהם עצמם.

Effective Coach מעבירים בהתנדבות סדנאות לילדים ונוער להתפתחות אישית, צמיחה ושיפור יכולות התפקוד במשפחה, בחברת הילדים ובלימודים. 

Effective Coach מעבירים סדנאות אלה בשיתוף עם עמותת "שיעור אחר".

מודל החינוך

מודל החינוך המובא בתרשים מציג את האינטראקציה שבין שלושת הגורמים העיקריים שבו - מורים, תלמידים והורים.

הסדנאות העיקריות הן:

א. סדנאות לתלמידים

  • סדנאות לילדים בכתות ד' עד ו' (4 או 8 מפגשים)
  • סדנאות לנערים צעירים כתות ז' עד ט' (4 או 8 מפגשים)
  • סדנאות לנערים בוגרים כתות י' עד י"ב (12 מפגשים)

ב. סדנאות למורים (12 מפגשים עם אפשרות הרחבה)


ג. סדנאות להורים (12 מפגשים עם אפשרות הרחבה)

המפגשים הם בין שעת לימוד אחת (במסגרת בתי הספר) לבין 3 שעות לכל מפגש בסדנאות המיועדות למורים ולהורים.
ישנן גם סדנאות עם מספר גדול יותר של מפגשים (28) המאפשרים הרחבה, העמקה ותרגול רב יותר של הכלים השונים.

מכתב תודה ממנהלת ביה"ס זבולון המר בחיפה